Máy chấm công

RONALD JACK 3979 C

Tính năng:
– Sử dụng vân tay
– Màn hình màu
– Chứa 3000 dấu vân tay + 3000 password
– Sử dụng chip xử lý Intel
– Đầu đọc chống trầy xước, chống mài mòn
– Kết nối với chuông ngoài báo giờ vào, giờ ra
– Lấy dữ liệu qua Internet thông qua Webserver
– Tốc độ xử lý nhanh
– Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 100.000 lần chấm công
– Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
– Password bảo vệ máy, hẹn giờ tắt, mở máy, chuông báo giờ
– Kết nối với máy vi tính qua cổng RS232/485, TCP/IP
– Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi mất điện
– Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công
– Phần mềm chấm công Tiếng Việt chuyên nghiệp MITA 2010
RONALD JACK 8000 C

Tính năng:
– Sử dụng vân tay và thẻ RFID
– Màn hình màu
– Chứa 3000 dấu vân tay + 3000 thẻ + 3000 password
– Sử dụng chip xử lý Intel
– Đầu đọc chống trầy xước, chống mài mòn
– Kết nối với chuông ngoài báo giờ vào, giờ ra
– Lấy dữ liệu qua Internet thông qua Webserver
– Tốc độ xử lý nhanh
– Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 100.000 lần chấm công
– Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
– Password bảo vệ máy, hẹn giờ tắt, mở máy, chuông báo giờ
– Kết nối với máy vi tính qua cổng RS232/485, TCP/IP
– Lấy dữ liệu nhanh qua cổng USB thật tiện lợi
– Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi mất điện
– Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công
– Phần mềm chấm công Tiếng Việt chuyên nghiệp MITA 2010
RONALD JACK 6868

Tính năng:
– Sử dụng vân tay và thẻ RFID
– Màn hình màu
– Chứa 4000 dấu vân tay + 4000 thẻ + 4000 password
– Sử dụng chip xử lý Intel
– Đầu đọc chống trầy xước, chống mài mòn mới nhất 2011
– Lấy dữ liệu qua Internet thông qua Webserver
– Tốc độ xử lý nhanh
– Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 100.000 lần chấm công
– Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
– Password bảo vệ máy, hẹn giờ tắt, mở máy, chuông báo giờ
– Kết nối với máy vi tính qua cổng RS232/485, TCP/IP
– Lấy dữ liệu nhanh qua cổng USB thật tiện lợi
– Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi mất điện
– Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công
– Phần mềm chấm công Tiếng Việt chuyên nghiệp MITA 2010
RONALD JACK 4000TID-C

Tính năng:
– Sử dụng vân tay và thẻ RFID
– Màn hình màu
– Chứa 4000 dấu vân tay + 4000 thẻ + 4000 password
– Sử dụng chip xử lý Intel
– Đầu đọc chống trầy xước, chống mài mòn
– Kết nối với chuông ngoài báo giờ vào, giờ ra
– Tốc độ xử lý nhanh
– Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 100.000 lần chấm công
– Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
– Password bảo vệ máy, hẹn giờ tắt, mở máy, chuông báo giờ
– Có 15 kiểu chuông báo giờ vào, ra, tăng ca – Kết nối với máy vi tính qua cổng RS232/485, TCP/IP
– Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi mất điện
– Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công
– Phần mềm chấm công Tiếng Việt chuyên nghiệp MITA 2010
RONALD JACK 3000TID

Tính năng:
– Sử dụng vân tay và thẻ RFID
– Chứa 4000 dấu vân tay + 4000 thẻ + 4000 password
– Sử dụng chip xử lý Intel
– Đầu đọc chống trầy xước, chống mài mòn
– Kết nối với chuông ngoài báo giờ vào, giờ ra
– Tốc độ xử lý nhanh
– Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 80.000 lần chấm công
– Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
– Password bảo vệ máy, hẹn giờ tắt, mở máy, chuông báo giờ
– Kết nối với máy vi tính qua cổng RS232/485, TCP/IP
– Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi mất điện
– Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công
– Phần mềm chấm công Tiếng Việt chuyên nghiệp MITA 2010
RONALD JACK U-160

Tính năng:
– Sử dụng vân tay và thẻ RFID
– Chứa 2200 dấu vân tay + 2200 thẻ + 2200 password
– Sử dụng chip xử lý Intel
– Đầu đọc chống trầy xước, chống mài mòn
– Kết nối với chuông ngoài báo giờ vào, giờ ra
– Tốc độ xử lý nhanh
– Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 80.000 lần chấm công
– Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
– Password bảo vệ máy, hẹn giờ tắt, mở máy, chuông báo giờ
– Kết nối với máy vi tính qua cổng RS232/485, TCP/IP
– Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi mất điện
– Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công
– Phần mềm chấm công Tiếng Việt chuyên nghiệp MITA 2010
RONALD JACK U-160C

Tính năng:
– Sử dụng vân tay và thẻ RFID
– Màn hình màu
– Chứa 3000 dấu vân tay + 3000 thẻ + 3000 password
– Sử dụng chip xử lý Intel
– Đầu đọc chống trầy xước, chống mài mòn
– Kết nối với chuông ngoài báo giờ vào, giờ ra
– Tốc độ xử lý nhanh
– Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 100.000 lần chấm công
– Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
– Password bảo vệ máy, hẹn giờ tắt, mở máy, chuông báo giờ
– Kết nối với máy vi tính qua cổng RS232/485, TCP/IP
– Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi mất điện
– Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công
– Phần mềm chấm công Tiếng Việt chuyên nghiệp MITA 2010
RONALD JACK X628T-C

Tính năng:
– Sử dụng vân tay
– Màn hình màu
– Sử dụng bàn phím cảm ứng
– Chứa 3000 dấu vân tay + 3000 password
– Sử dụng chip xử lý Intel
– Đầu đọc chống trầy xước, chống mài mòn
– Kết nối với chuông ngoài báo giờ vào, giờ ra
– Tốc độ xử lý nhanh
– Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 100.000 lần chấm công
– Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
– Password bảo vệ máy, hẹn giờ tắt, mở máy, chuông báo giờ
– Kết nối với máy vi tính qua cổng RS232/485, TCP/IP
– Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi mất điện
– Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công
– Phần mềm chấm công Tiếng Việt chuyên nghiệp MITA 2010
RONALD JACK T6

Tính năng:
– Sử dụng vân tay
– Chứa 2800 dấu vân tay + 2800 password
– Sử dụng chip xử lý Intel
– Đầu đọc chống trầy xước, chống mài mòn
– Kết nối với chuông ngoài báo giờ vào, giờ ra
– Tốc độ xử lý nhanh
– Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 80.000 lần chấm công
– Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
– Password bảo vệ máy, hẹn giờ tắt, mở máy, chuông báo giờ
– Kết nối với máy vi tính qua cổng RS232/485, TCP/IP
– Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi mất điện
– Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công
– Phần mềm chấm công Tiếng Việt chuyên nghiệp MITA 2010
RONALD JACK H3

Tính năng:
– Sử dụng vân tay
– Chứa 500 dấu vân tay
– Sử dụng chip xử lý Intel
– Đầu đọc chống trầy xước, chống mài mòn
– Kết nối với chuông ngoài báo giờ vào, giờ ra
– Tốc độ xử lý nhanh
– Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 30.000 lần chấm công
– Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
– Password bảo vệ máy, hẹn giờ tắt, mở máy, chuông báo giờ
– Kết nối với máy vi tính qua cổng USB
– Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi mất điện
– Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công
– Phần mềm chấm công Tiếng Việt chuyên nghiệp MITA 2010

Related Post